Bodźce płynące ze świata zewnętrznego wpływają na funkcjonowanie organizmu człowieka. Rezonans Schumana powoduje powstawanie drgań stanowiących istotny dla życia czynnik środowiskowy, tzw. bodziec biotropowy – oddziałujący na wszystkie żywe organizmy zamieszkujące Ziemię.

Rezonans Schumanna

Naturalne fale Schumanna to krótkie impulsy, które można rozłożyć na fale podstawowe i harmoniczne. Fale harmoniczne to drgania stanowiące wielokrotność drgań podstawowych. Oddziałują one, podobnie jak fale akustyczne, w sposób fizjologiczny. Można to pokazać na przykładzie muzyki. Pewien ciąg dźwięków grany na organach Silbermanna cechuje bogactwo drgań harmonicznych, które ucho odbiera jako coś pięknego. Jednak ten sam dźwięk grany na nowoczesnym instrumencie, który jest ubogi w fale harmoniczne wychwytywany jest przez ucho jako coś prymitywnego. W analogiczny sposób reaguje nasz system nerwowy na bogate w fale harmoniczne impulsy elektromagnetyczne fal Schumanna. Ujmując rzecz naukowo indukują one we włóknach nerwowych miniaturowe potencjały, które sumują się przy powtarzaniu w potencjały akcyjne. Gdy impulsy fal Schumanna posiadają odpowiednią częstotliwość seryjną lub następującą, która jest zgodna z częstotliwością impulsów sterujących systemu nerwowego, np. 7,8 Hz, wtedy aktywnie uczestniczą w pracy cybernetycznego układu regulacji ustroju.

Zegar biologiczny fal Schumanna

Wegetatywny system nerwowy , mimo iż jest autonomiczny, jest dostosowany do środowiska zewnętrznego i wchodzi z nim w rezonans. Aktywność, temperatura ciała, wymiana wapnia, wydzielanie hormonów i inne działania wegetatywnego systemu nerwowego podlegają 24-godzinnemu rytmowi, przy czym rozstrzygającym jest sprzężenie pomiędzy wegetatywnym układem nerwowym a systemem hormonalnym. Podobnie fale Schumanna cechują się 24-godzinnym rytmem, gdyż dolna granica jonosfery nocą wznosi się na około 20 km, by w dzień ponownie zbliżyć się do Ziemi. Na skutek tego zmieniają się też właściwości rezonansu asymetrycznego rezonatora kulistego. Częstotliwości fal Schumanna zmieniają się w wybranym miejscu w podobnym rytmie jak fale mózgowe, które nocą, podczas snu, mają niższą częstotliwość (w fazie bezsennej 0,5 – 3,5 Hz, tzw. rytm delta; w fazie snu 4 – 7 Hz, tzw. rytm theta) niż w dzień (rytm alfa wynosi 8 – 13 Hz, zaś rytm beta 14-30 Hz). Jednak i w dzień i w nocy nieodmiennie obecny jest rytm podstawowy 7,8 Hz.

Terapia falami Schumanna

Przeprowadzono szereg eksperymentów nad klinicznym znaczeniem terapii z zastosowaniem fal Schumanna. Badaniom zostali poddani przede wszystkim meteoropaci, ale również osoby z zaburzeniami wegetatywnymi i neurowegetatywnymi niezależnymi od warunków pogodowych oraz z dolegliwościami psychosomatycznymi.

U wszystkich badanych stwierdzono poprawę symptomów. W przypadku zaburzeń snu potrzebną do terapii częstotliwość wyznaczono za pomocą EEG. Ustalono m.in. że częstotliwość 10.8 Hz oddziałuje pozytywnie na dolegliwości psychowegetatywne uwarunkowane meteoropatią (osłabienie koncentracji, napadowe bóle głowy, napadowe zawroty głowy).

Puls Ziemi

Rezonans Schumanna bywa też nazywany pulsem Ziemi. Każdy żywy organizm wchodzi w reakcję z tym pulsem czy też tonem ciągle obecnym w tle. Brak tego elementu powoduje szereg problemów fizjologicznych i psychicznych. Doświadczali tego astronauci i NASA uważa to za poważny problem i przeszkodę w długotrwałej eksploracji kosmosu. Dlatego właśnie prowadzi się rozmaite eksperymenty ze sztucznymi generatorami fal imitujących ten naturalny mechanizm Ziemi.

REZONANS SCHUMANA A EWOLUCJA

W roku 1967 Prescott Sleeper z Ryan Aero-nautical Co. sformułował hipotezę, że rozchodzące się wokół naszego globu od milionów lat rezonanse Schumanna w procesie ewolucyjnym miały wpływ na uformowanie się struktur neuralnych w tak zsynchronizowany sposób, że nad czaszką rejestrowane są fale alfal, alfa2 i betal o częstotliwościach 8 Hz, 14 Hz i 26 Hz. Zasugerował również, iż działające na bieżąco fale Schumanna przyczyniają się do synchronizacji mózgowych fal alfa.

Szkodliwe zmiany częstotliwości

Obserwując rezonans Schumana naukowcy w ostatnich trzydziestu latach zaobserwowali zjawisko stopniowego zwiększania się podstawowej częstotliwości (7,83Hz), która obecnie wynosi już 12Hz-15Hz. Podejrzewa się, że może to być związane ze wzrostem aktywności Słońca czy też przebiegunowaniem ziemi.

Znaczna zmiana wartości (wzrost) częstotliwości rezonansu Schumana może być przyczyną problemów zdrowotnych, ponieważ ludzie mieszkający na Ziemi od poczęcia przyzwyczajeni do tego typu drgań (podobnie jak do wartości ciśnienia atmosferycznego), natomiast ich brak jest silnie odczuwalny, powodując szereg problemów fizjologicznych i psychicznych. W konsekwencji brak tych impulsów może przejawiać się m.in. bólami głowy, dezorientacją, mdłościami, intensywniejszym poceniem, zawrotami głowy, słabą koncentracją, zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, obniżoną sprawnością psychofizyczną, rozregulowaniem rytmów biologicznych (wewnętrznego zegara biologicznego). Może również spowodować nienaturalny wzrost aktywności mózgu u człowieka, nieodwracalne zmiany w świadomości i mieć negatywny wpływ na stan zdrowia całego organizmu. Okazało się, także że organizmy osób pozostających pod wpływem silnego stresu, poddanych różnorodnym obciążeniom fizjologicznym, osoby starsze i przewlekle chore szczególnie potrzebują fal Schumanna.

GENERATORY FAL SCHUMANA W NASA

NASA na potrzeby lotów załogowych skonstruowała generatory fal Schumanna, natomiast na potrzeby cywilów wyprodukowano platformy wibracyjne, które emitują drgania o wzorcowej częstotliwości 7,83Hz. Dzięki temu unika się szkodliwego wpływu zaburzeń lub braku drgań, a dodatkowo cały układ kostny i ciało zostają nastawione i zharmonizowane. Odpowiednio dopasowane, trójwymiarowe i rytmicznie zgrane impulsy drgań wpływają pozytywnie na sferę fizyczną i psychiczną człowieka.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Redaktor
Załaduj więcej Dla siebie

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Last minute na wakacje zimowe: Gdzie znaleźć tańsze opcje na spontaniczny wyjazd na narty?

Wprowadzenie Planowanie wakacji zimowych w ostatniej chwili może być zarówno ekscytujące, …