Dom Dla kogoś Jak zostać geodetą?

Jak zostać geodetą?

4 min odczyt
0
0
428

Zawód geodety można zaliczyć do zawodów szczególnego zaufania publicznego. Od tych osób, wymagamy wysokiej jakości wykonania usług, zgodnych z obowiązującym prawem oraz wyjątkową starannością. Oczekujemy również odpowiednich kwalifikacji oraz uprawnień.

 Reklama: Usługi geodezyjne Bydgoszcz

Jakie wymagania dla kandydatów na geodetów?

Osoby, które myślą o zostaniu geodetami, muszą spełnić kilka warunków. Geodeta powinien posiadać wykształcenie wyższe, średnie lub średnie branżowe. W tej branży bardzo ważna jest praktyka, dlatego każdy absolwent studiów magisterskich, powinien posiadać co najmniej rok praktyki. W przypadku ukończenia pierwszego stopnia studiów, takiej praktyki należy odbyć dwa lata. W sytuacji ukończenia szkoły średniej wymagane jest aż sześć lat praktyki. Bardzo ważną sprawą jest posiadanie wiedzy z zakresu przepisów w geodezji i kartografii.

Innymi istotnymi aspektami jest pełna zdolność do czynności prawnych. Geodeta nie może być karany za przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych, samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom.

Jakie uprawnienia zawodowe ma geodeta?

Uprawnienia zawodowe są niezbędne w przypadku wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji oraz kartografii. Takie uprawnienia są nadawane przez Głównego Geodetę Kraju. Uprawnienia dotyczą między innymi geodezyjnej obsługi inwestycji, geodezyjnych pomiarów podstawowych czy geodezyjnego urządzania terenów rolnych oraz leśnych. Samodzielny geodeta zajmuje się również rozgraniczaniem oraz podziałami nieruchomości, a do tego sporządzeniem dokumentacji do celów prawnych. Uprawnienia zostały wyszczególnione Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Z czego składa się egzamin na geodetę?

Do egzaminu zawodowego mogą przystąpić osoby, które pozytywnie zaliczyły praktyki zawodowe. Jest to weryfikowane przez specjalną komisję. Egzamin składa się z dwóch części, są nimi część pisemna oraz ustna. Do części ustnej, może podejść każdy, kto zdał część pisemną.

Egzamin odbywa się przed Komisją Kwalifikacyjną ds. uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Pozytywnie zaliczony egzamin uprawnia do otrzymania prawa wykonywania zawodu.

Dokument, który potwierdza zdobyty kwalifikacje to świadectwo nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji oraz kartografii. Jest ono wydawane przez Głównego Geodetę Kraju. Geodeta, który otrzyma świadectwo jest umieszczany w rejestrze Głównego Urzędu Geodezji oraz Kartografii.

Komentarze
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Naczelny
Załaduj więcej Dla kogoś

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Wynajem Sali na Pokaz Filmowy: Kluczowe Informacje

Organizowanie pokazu filmowego to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu i cieszeni…