Dom Bez kategorii Skłonność do oszczędzania na nowe mieszkanie

Skłonność do oszczędzania na nowe mieszkanie

4 min odczyt
0
0
1,233

Skłonność do oszczędzania zmienia się w cyklu życia. Stopa oszczędzania jest nieznacznie ujemna w grupie wiekowej 19–24 lat, a następnie zaczyna wzrastać do osiągnięcia wieku około 35 lat. Dla osób w grupie wiekowej między 35–55 lat stopa oszczędzania pozostaje wysoka i względnie stabilna. Po 55. roku życia skłonność do oszczędzania gwałtownie spada, natomiast po 60. roku życia ludzie wydają przeciętnie więcej, niż wynosi ich bieżący dochód rozporządzalny, ponieważ zazwyczaj konsumują wcześniej zgromadzone oszczędności.

Reklama: Domy Bydgoszcz

Formy oszczędzania można podzielić na dobrowolne – wynikające z woli oszczędzającego i jego autonomicznych decyzji, zazwyczaj oszczędności są tworzone na potrzeby realizacji wyznaczonego celu – oraz przymusowe – które nie wynikają z decyzji oszczędzającego, ale są narzucone przez system prawny, np. obowiązkowe składki emerytalne w systemie ubezpieczeń społecznych. Przy czym uznanie składek emerytalnych za formę oszczędności w sytuacji dużej zmienności systemu ubezpieczeń społecznych może być kwestionowane, np. z powodu istotnej rozbieżności w ocenach sposobu i zakresu przekształceń systemu OFE.

W Polsce skłonność do oszczędzania jest częściowo dziedzictwem historycznym. W okresach wojen ludzie tracili swoje oszczędności pieniężne, w tym także te zdeponowane w bankach. W okresie socjalizmu, kiedy uprawiano propagandę, że państwo zagwarantuje emeryturę, opiekę zdrowotną, kształcenie dzieci, a więc na takie cele nie ma sensu odkładanie pieniędzy. W okresie transformacji systemowej – przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, społeczeństwo chciało dogonić w poziomie konsumpcji kraje wysoko rozwinięte. Dlatego chętniej się zadłużano, aby zrealizować potrzeby konsumpcyjne, niż oszczędzano.

Polskie gospodarstwa domowe mają niezaspokojone potrzeby konsumpcyjne i duże aspiracje konsumpcyjne, a gromadzić majątek wolą w nieruchomościach lub metalach szlachetnych, co jest mało płynną formą i kosztowną w utrzymaniu. Wybrane aspekty oszczędzania w polskim społeczeństwie” przeprowadzane w sierpniu 2016 roku wskazują , że nadal łatwiej jest zaciągnąć kredyt, na co wskazuje aż 48 proc. wskazań, niż oszczędzać na określone cele konsumpcyjne.

Najczęściej zaciągane są kredyty hipoteczne na zakup nowego mieszkania, które może być marzeniem młodych osób lub formą oszczędzania lepiej uposażonych.

Komentarze
  • Czy warto inwestować w mieszkania?

    O czasach, kiedy sama gospodarka jest dosyć niestabilna, warto mieć jakieś zabezpieczenie.…
Załaduj więcej podobnych artykułów
Załaduj więcej Naczelny
Załaduj więcej Bez kategorii

Dodaj komentarz

Sprawdź też

Wynajem Sali na Pokaz Filmowy: Kluczowe Informacje

Organizowanie pokazu filmowego to wspaniała okazja do wspólnego spędzenia czasu i cieszeni…